Handleiding en FAQ activeringsproces

Het activeren van uw lot is noodzakelijk om uw lot te koppelen aan een Lukkie Duck in één van de 4 races (Heats). Doet u dat niet dan doet uw lot niet mee en maakt u geen kans op één van de mooie prijzen.

Hoe moet ik activeren?

Het activeren kan via een computer (desktop of laptop) of via een mobiel device zoals een telefoon of tablet. Gebruikt u een telefoon of tablet dan is het gebruik van de QR-code wel zo makkelijk (zie ook andere FAQ over activeren met een telefoon). U dient hiervoor wel een QR-code scanner geïnstalleerd te hebben. Ga hiervoor naar de App-store of Play-store.

Voor activeren met een computer kiest u uit het menu “Activeren” waarna u op de activeringspagina komt. Op de activeringspagina ziet u het volgende:

Vervolgens geeft u uw lotnummer, voornaam, achternaam en emailadres in. Aan een emailadres kan slechts één naam gekoppeld worden.

Het lotnummer bestaat uit 9 cijfers en letters in 3 groepjes van 3 karakters. Hoewel de letters op het lot als hoofdletters zijn weergegeven  is invoer met hoofdletters niet noodzakelijk (dus invoer is niet hoofdlettergevoelig).

Hiena kunt u klikken/drukken op de blauwe knop/balk “Activeer lot”. De computer controleert vervolgens of u een naam heeft ingevuld, u een bestaand emailadres heeft ingevoerd en het lotnummer bestaat. Is één van deze onderdelen niet correct dan verschijnt een foutmelding. Verbeter de foutieve ingave en activeer opnieuw en let daarbij vooral op het verschil in de letter O en het cijfer 0 (zo ook de letter I en het cijfer 1) .

Nadat het activeren is gelukt krijgt u hiervan een bevestiging op het scherm. Hierin staat uw lotnummer en het nummer van de Lukkie Duck (eend) waaraan uw lot is gekoppeld. Tevens wordt een Heat-nummer (racenummer) gegeven. Tijdens de Lukkie Duck Race worden 4 Heats gehouden. Uw Lukkie Duck racet mee in de Heat die in de bevestiging staat vermeld. Deze bevestiging wordt ook gestuurd naar het opgegeven emailadres. Let op! u dient het lot en/of de bevestiging goed te bewaren. Alleen door overhandiging van het originele lot of emailbevestiging kan aanspraak gemaakt worden op gewonnen prijzen.

Waarom worden worden mijn Lukkie Dukkies in verschillende Heats ingedeeld?

Bij het activeren van meerdere loten kunnen eendnummers (Lukkie Dukkies) in verschillende Heats worden gekoppeld aan het lot. Het doel is om alle Heats gelijkmatig te vullen zodat de kans op een prijs in alle Heats even groot is. U kunt geen Heat of eendnummer kiezen.

Als ik mijn lot activeer krijg ik de melding `lotnummer bestaat niet`

Deze melding wijst op een typefout bij de invoer van uw lot. Let vooral goed op het verschil tussen de letter O en het cijfer 0. Dit geldt ook voor de I en de 1. Probeer het nogmaals. invoer in hoofd- of kleine letters maakt niet uit.

Wat gebeurt met mijn gegevens

Uw gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn ingegeven. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden en slechts gebruikt ten behoeve van de Lukkie Duck Race waaronder bevestiging van deelname (activering), mededelingen over de Duck Race en aanverwante activiteiten en het communiceren van de uitslag.