Vergunningen

De gemeente Soest heeft voor zowel het evenement als de loterij een vergunning afgegeven onder nummer: 1823102

Het betreft de vergunning en ontheffing voor het organiseren en houden van het Lukkie Duck Race Event.

Evenement

Naam: het Lukkie Duck Race Event
Datum: zaterdag 9 juni van 16.00 uur tot 24.00 uur, zondag 10 juni van 11.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Van Weedestraat/Burg. Grothestraat

Loterij

Vergunning voor het organiseren van een kansspel in de vorm van een loterij (artikel 3 van de Wet op de Kansspelen). De opbrengst komt ten goede aan de volgende goede doelen:

  • Sam2
  • Stichting Openluchttheater Cabrio
  • Stichting Lots Foundation

Er worden maximaal 7000 loten in omloop gebracht.

Muziek

Ontheffing voor muziek en het doen van mededelingen (artikel 4:6 van de APV Soest).

Nadere inlichtingen

Lees de onderstaande informatiepagina’s:

Aanvullende inlichtingen over De Lukkie Duck Race kunt u verkrijgen via email: info@lionsclubeemland.nl