Vergunningen

Bij de gemeente Baarn wordt voor zowel het evenement als de loterij een vergunning aangevraagd.

Het betreft de vergunning en ontheffing voor het organiseren en houden van het Lukkie Duck Race Event.

Evenement

Naam: het Lukkie Duck Race Event 2023
Datum: zaterdag 24 juni van 11.00 uur tot 24.00 uur
Locatie: Brink, Baarn

Loterij

Vergunning voor het organiseren van een kansspel in de vorm van een loterij (artikel 3 van de Wet op de Kansspelen). De opbrengst komt ten goede aan de volgende goede doelen:

  • 100% AED dekking in Baarn

Er worden maximaal 20.000 loten in omloop gebracht.

Muziek

Ontheffing voor muziek en het doen van mededelingen (artikel 4:6 van de APV Baarn).

Nadere inlichtingen

Lees de onderstaande informatiepagina’s:

Aanvullende inlichtingen over De Lukkie Duck Race kunt u verkrijgen via email: info@lionsclubeemland.nl