Wedstrijdreglement Lukkie Duck Race

Definities

Lukkie Duck Race Een race van badeendjes in een bak water georganiseerd door de Lionsclub Eemland en ten behoeve van het goede doel. De Lukkie Duck Race is een loterij.
Race Eend Een uniek genummerd eendje aan de onderkant verzwaard speciaal ontworpen voor duckraces.
Eendnummer Een uniek nummer gedrukt op de Race Eend.
Heat Een race van badeendjes, onderdeel van de Lukkie Duck Race. De Lukkie Duck Race bestaat uit 3 heats (races). In iedere heat doen hetzelfde aantal Race Eenden mee. Een Heat zijn de voorronden voor de finale.
Heat-winnaars De eerste tien Race Eenden, waarvan het eendnummer is gekoppeld aan een verkocht lot, die over de finish komen zijn de heat-winnaars.  De heat-winnaars doen mee aan de finale.
Activeringsproces Vooraf aan het evenement kunnen loten worden gekocht. Deze dienen via de website te worden geactiveerd. Het activeringsproces zorgt dat het lot wordt gekoppeld aan een Race Eend (-nummer) in een bepaalde Heat.
Geactiveerde loten Alleen geactiveerde loten doen mee aan de race en maken kans op een prijs. Het activeren van de loten kan via de website van de Lukkie Duck Race. Hiermee wordt het lotnummer gekoppeld aan een Race Eend in het zwembad tijdens een Heat.
Zwembad of wedstrijdbad De bak met water van ca. 4 x50 m waarin de Heats van de Lukkie Duck Race plaatsvinden.
Startlijn of –cirkel Voor aanvang van een Heat worden alle Race Eenden verzameld achter een lijn of in een cirkel. De volgorde van de Race Eenden achter de startlijn of in de cirkel is volledig willekeurig.
Substitutie tabel De loten zijn middels het activeringsproces gekoppeld aan een Race Eendnummer. Indien blijkt dat een nummer ontbreekt dan kan deze worden vervangen door een andere Race Eend met een ander nummer. Hiervan wordt een substitutie tabel bijgehouden.
Notaris  De Lukkie Duck Race wordt gecontroleerd door een notaris.

Vooraf

Het aantal Race-eenden in het zwembad is 5000. Alle Race Eenden in het water hebben een leesbaar nummer.

Middels het activeringsproces wordt een Race Eendnummer toegekend aan een lot. Dit zijn opvolgende nummers startend bij 1. Per Heat is voorafgaand aan de start bekend welke serie eendnummers (bijvoorbeeld 1 tot en met 1100) deelnemen aan de race.

De nummers van de race-eenden corresponderen met  de geactiveerde loten. Rechtstreeks of via een substitutie tabel.

De Race eenden zijn op willekeurige wijze en in willekeurige volgorde in het water geplaatst.

Voor de start bevinden alle Race eenden zich achter de startlijn of binnen de startcirkel

Geen andere eendjes of drijvende voorwerpen mogen zich in het zwembad bevinden anders dan die voorwerpen noodzakelijk geacht door de organisatie en ten behoeve van de Lukkie Duck Race.

Start

Direct na het startschot wordt de startlijn of startcirkel verwijderd en zijn de Race Eenden vrij.

De (vrijwillige) brandweer  van Baarn zorgt voor de voortdrijving van de Race Eenden richting de finish. Dit gebeurt middels brandspuiten en/of pompen die op en achter de eendjes worden gericht.

De Race Eenden mogen niet op een andere wijze worden voortgedreven tenzij dit door de organisatie noodzakelijk wordt geacht.

Finish

De finish bestaat uit een trechter vormige drijvende constructie. De notaris of iemand van de organisatie neemt de Race Eendjes die door de trechter komen op volgorde van binnenkomst uit het water.

De nummers van de uitgenomen Race Eendjes worden gelezen en de eendnummers die niet zijn gekoppeld aan een geactiveerd lot worden terug geplaatst.

De eerste 1% van de eenden die behoren tot de serie geactiveerde loten zijn de heatwinnaars. Deze eendjes worden vervolgens vóór de start van de volgende Heat terug geplaatst.

De eendnummers van de heat-winnaars worden in de computer vastgelegd die de bijbehorende lotnummers en de naam van de eigenaar toont.

De heatwinnaars doen mee aan de finale.

De namen van de heatwinnaars worden omgeroepen en/of op een scherm getoond (indien aanwezig). Ook via de website worden heatwinnaars kenbaar gemaakt.

De deelnemers krijgen binnen 48 uur een email met daarin de rangschikking  van de gewonnen Race Eendnummers per Heat en de daaraan gekoppelde prijs en uitleg over de wijze waarop eventueel gewonnen prijzen kunnen worden geclaimd.

Finale

De deelnemers aan de finale zijn de heatwinnaars van de verschillende heats en vormen gezamenlijk de finalisten (1% van alle geactiveerde loten).

Voor de finale wordt een serie willekeurig genummerde Race Eenden geselecteerd en in een tabel opgenomen. Het aantal geselecteerde Race Eenden is gelijk aan het aantal finalisten.

De lotnummers van de finalisten worden vervolgens gekoppeld aan deze  Race Eendnummers.

Deze Race Eenden worden gezamenlijk in een bak/ton geplaatst waaruit  een door de notaris aangewezen persoon blind en aselect, drie Race eenden, één voor één trekt (zonder teruglegging). Dit zijn de winnaars van de finale.

  • De eerste heeft de finale gewonnen en daarmee de hoofdprijs
  • De tweede de tweede prijs
  • De derde de derde prijs

Afhankelijk van het aantal (gesponsorde) prijzen kunnen ook nog prijzen worden toegekend voor de 4de, 5de, etc. plaats.

In de computer worden de bijbehorende lotnummers  en namen opgezocht en omgeroepen en/of getoond op het scherm (indien aanwezig).

Binnen 48 uur ontvangen de winnaars een email met hun plaats in de finale ranglijst en op welke wijze hij/zij de prijs kan claimen.

Resetten zwembad

Na iedere Heat wordt het zwembad gereset.

Hiervoor worden alle Race Eenden, inclusief de uitgenomen Race Eenden uit de voorgaande Heat, terug geplaatst achter de startlijn.

De volgorde en plaatsing van de Race Eenden is volstrekt willekeurig.